"Health is our greatest wealth."

Ralph Waldo Emerson

Vergoedingen en tarieven

Ik ben geregistreerd lid van de NVKH, nummer 01-1281.

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten komt al jaren als een van de beste beroepsgroepen uit het onderzoek dat de Consumentenbond doet naar de kwaliteitszorg van de alternatieve gezondheidszorg in de praktijk.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten van Klassiek Homeopaten die geregistreerd lid zijn van de NVKH grotendeels of geheel via aanvullende verzekeringspakketten. Wanneer u precies wilt weten hoe dat bij u zit, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

TARIEVEN

Eerste consult € 105
Volgende consult € 75
Kort volgende consult € 37,50

Inclusief daaropvolgende telefonische of e-mailcontacten gedurende 6 weken.

Kort acuut consult € 37,50 
Toeslag bij bezoek aan huis € 10 in de omgeving, buiten de regio 35 ct/km
Telefonisch consult niet gerelateerd aan lopende behandeling 37,50 per uur met een minimum van 17,50

Bij de consultprijzen is het homeopathisch geneesmiddel inbegrepen.

Alle tarieven zijn inclusief 19% BTW.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren telefonisch worden afgezegd. Gebeurt dit niet dan kan de helft van de consultprijs in rekening worden gebracht.


De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland KVHN is een onafhankelijke consumenten-belangenorganisatie met als doel het bevorderen van de homeopathie door meer bekendheid te geven aan de homeopathische geneeswijze en de kwaliteit van de homeopathische zorg en dienstverlening te stimuleren.

Zij biedt ondermeer een collectieve zorgverzekering met gunstige voorwaarden voor de homeopathische behandeling.

Graag wil ik u er op wijzen dat het verplichte eigen risico van 170 euro voor uw ziektenkostenverzekering NIET voor de aanvullende verzekering geldt, maar voor het basispakket. Dat betekent dus dat u als patient voor een homeopathische behandeling NIET de eerste 170 euro voor een consult zelf hoeft te betalen.DYNAMISCH
Homeopathie en EFT
Trees Henschen

Borgweg 16
9914 PG ZEERIJP
Fenomenologie0596 57 19 79

Telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag  van 19 tot 20 uur 

treeshenschen@yahoo.com

Zorgverlener 90030840
Lid NVKH 01-1281
Giro 2814989, tnv M.T. Henschen, ZeerijpDynamisch NVKH