Titel

Tekst



DYNAMISCH
Homeopathie en EFT
Trees Henschen

Borgweg 16
9914 PG ZEERIJP




Fenomenologie



0596 57 19 79

Telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag  van 19 tot 20 uur 

treeshenschen@yahoo.com

Zorgverlener 90030840
Lid NVKH 01-1281
Giro 2814989, tnv M.T. Henschen, Zeerijp



Dynamisch NVKH