“Het hoogste ideaal van genezen is een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid, of wel opheffing en vernietiging van de ziekte in haar gehele omvang, op de kortste, betrouwbaarste en onschadelijkste wijze, volgens goed begrijpelijke beweegredenen.”

Samuel Hahneman
Kunst
 

Op meerdere plaatsen in mijn huis, maar ook in mijn praktijk kunt u verschillende werken van Jan Pieter van den Bos en Manja Kindt, kunstenaarspaar in Usquert, aantreffen.

Hun website is: www.museumdeverborgentijd.nl

Velen van u hebben al kennis gemaakt met de etsen van Jan PIeter en met “het kindertroontje”, (de gele zetel waar kinderen op mogen zitten tijdens het consult) van Manja; met haar geborduurde Waterbeestjes, met haar Scheepje op de kast en met de Wachter van de Zintuigen, een vogel uit het project Velden van Tijd en Ruimte en met het Archief van Verloren Stromen.

Sinds kort is de verzameling aangevuld met grafiek van Manja.

Indien u daar belangstelling voor heeft: hun werk is hier ook te koop.

  Dynamisch
Homeopathie EFT
Borgweg 16
9914 PG ZEERIJP
0596 57 19 79

Homeopathie EFT
Lancasterdreef 89
8251 TJ DRONTEN
0596 57 19 79


treeshenschen@yahoo.com

Zorgverlener 90030840
Lid NVKH 01-1281
Giro 2814989, tnv M.T.Henschen, Zeerijp

Telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 19 tot 20 uur 0596571979

Wanneer u mij niet kunt bereiken, kunt u inspreken op mijn voicemail, die ik dagelijks meerdere malen afluister. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Deze website is ontworpen door Desired Media (Noord Groningen)