“De ontwikkeling van een kind is geen wedstrijd, maar een proces.”

Penelope Leach
Kinderen
 

Homeopathie en kinderen
Ieder kind heeft wel eens wat.
Uw kind kan vaak verkouden zijn, oorpijn hebben of buikpijn als het uit school komt, het kan voortdurend moe zijn, of intense jeuk hebben.
Het kan veel moeite hebben met zindelijk worden.
Het kan erg verlegen zijn en bang om aan nieuwe dingen te beginnen.
Het kan een echte ruziezoeker zijn, die zich intussen heel ongelukkig voelt.
We kunnen makkelijk een lange lijst van allerlei klachten opnoemen.

Als ouder wilt u graag iets doen.
Maar wat is nu de beste aanpak voor uw kind?

Klassieke homeopathie is een zachte, maar effectieve geneesmethode, bijna altijd zonder vervelende bijwerkingen.

Constitutiebehandeling
De homeopaat zal in alle gevallen kiezen voor een “totaal aanpak”. Dat betekent dat een klacht niet als een op zich zelf staand verschijnsel wordt beschouwd, maar als een onderdeel van een samenhangend proces.
Behalve de aard van de klacht, is ook belangrijk hoe die is ontstaan en waardoor het evenwicht verstoord is geraakt.
Een behandeling vanuit deze achtergrond heet een constitutiebehandeling, dat wil zeggen dat geprobeerd wordt de algehele gesteldheid van het kind te verbeteren. De weerstand tegen allerlei ziekte-invloeden wordt hierdoor groter en daardoor zal een homeopathisch geneesmiddel niet alleen de klacht verbeteren, maar ook een positieve uitwerking hebben op de weerstand en ontwikkeling van uw kind.

Kinderen, die in de regel een hoge vitaliteit hebben, reageren vaak snel en goed op homeopathie. Tegelijk zien we een gunstige invloed op veel emotionele en gedragsproblemen optreden.

Mijn werkwijze
Voor een succesvolle behandeling is veel informatie nodig.
Alleen als ik een zo volledig mogelijk beeld krijg van uw kind, kan ik het juiste middel vinden. Ik wil dan ook graag zo uitgebreid mogelijk met u praten, niet alleen over de feitelijke klacht, maar over van alles dat met uw kind te maken heeft zoals bijvoorbeeld het eet- en slaapgedrag, het karakter, hoe de zwangerschap verlopen is, welke ziekten er in de familie zitten, enzovoort.
Omdat het voor kinderen niet altijd even leuk is om zo lang “op bezoek” te zijn splits ik een consult vaak in twee gedeelten.
Ik wil graag het kind ontmoeten en observeren, dit kan een kwartiertje of een half uur duren. Er is speelgoed en er zijn boekjes in de spreekkamer zodat het kind zich niet hoeft te vervelen.
Daarna maak ik een tweede afspraak met de ouder of verzorger waarin ik zo uitvoerig mogelijk vraag naar allerlei details die voor het kind zelf vaak niet zo interessant zijn.
Soms is ook het omgekeerde het geval en vraag ik om een gesprek met het kind alleen, zonder de ouder erbij. Dit gebeurt altijd in onderling overleg en is met name afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de behoeften van het kind en de ouder.
Er is ook een mogelijkheid om een aantal gegevens via e-mail of de telefoon door te geven, ik stuur u dan voorafgaand aan het consult een lijstje. Tijdens het gesprek nemen we dat dan samen door.
Indien u dat wenst kan ik met uw huisarts contact onderhouden over onze wederzijdse bevindingen.

Tekening
Vast onderdeel van mijn consulten met kinderen is, dat ik hen vraag een tekening te maken. In een tekening geven kinderen vaak belangrijke informatie, ”tekens” die ik probeer te verstaan en die ik soms met de ouders zal bespreken.

EFT
Kinderen in lastige situaties, zoals het moeten leven met het verlies van een familielid, of kinderen die faalangstig zijn, of geplaagd worden door andere kinderen op school, of kinderen die achtervolgd worden door herinneringen aan vervelende gebeurtenissen, zijn in een aantal gevallen bijzonder gebaat bij EFT.
Ik kan deze techniek in overleg met u gebruiken tijdens een consult.
Ik heb er bijzonder goede resultaten mee.

Evaluatie
Zoals bij elke homeopathische behandeling is ook bij kinderen de evaluatie van het grootste belang. U kunt hier over meer lezen onder het kopje: de homeopathische behandeling.

Tenslotte, ik verkeer in de bevoorrechte positie dat ik als moeder van 9 kinderen jarenlange ervaring heb in het omgaan met en opvoeden van kinderen. Daarvan maak ik in mijn consulten graag gebruik.

U bent van harte welkom!

 

 

 

  Dynamisch
Homeopathie EFT
Borgweg 16
9914 PG ZEERIJP
0596 57 19 79

Homeopathie EFT
Lancasterdreef 89
8251 TJ DRONTEN
0596 57 19 79


treeshenschen@yahoo.com

Zorgverlener 90030840
Lid NVKH 01-1281
Giro 2814989, tnv M.T.Henschen, Zeerijp

Telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 19 tot 20 uur 0596571979

Wanneer u mij niet kunt bereiken, kunt u inspreken op mijn voicemail, die ik dagelijks meerdere malen afluister. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Deze website is ontworpen door Desired Media (Noord Groningen)