"The cause of all negative emotions is a disruption in the body's energy system."

Gary Craig
Homeopathie en EFT
 

Als EFT ADV practitioner kan ik als u dat wilt de homeopathische behandeling aanvullen met Emotional Freedom Techniques.

In de homeopathie wordt ziekte gezien als een verstoring van het evenwicht tussen de organen en systemen van de mens. Dat evenwicht, die harmonie, wordt bepaald door een onzichtbare energie, de Dynamis ofwel de Levenskracht die het organisme doordringt en beheerst.

Volgens Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, is een mens opgebouwd uit een door de Levenskracht tot leven gebracht lichaam waarin een met denkkracht bedeelde geest woont.

In de homeopathie wordt er naar gestreefd het verstoorde evenwicht in de levens-kracht te herstellen door inname van het passende medicijn.

Het werk van een homeopathisch medicijn is het stimuleren van de Levenskracht zoals die zich uit in de weerstandsreactie van de patiënt. Op deze manier versterkt de homeopaat de patient en verzwakt hij de ziekte.

Het uiteindelijke, hoogste doel van de homeopathische behandeling is u te helpen uw leven zo volledig mogelijk te leven zodat uw mentale, emotionele, spirituele, sociale en fysieke kwaliteiten het best tot hun recht komen.

Een homeopathisch medicijn is een energetisch medicijn dat de levenskracht (in het oosten spreekt men van “chi”) van de mens prikkelt en zo tot genezing aanzet.

In wezen is dat hetzelfde principe dat aan acupunctuur ten grondslag ligt en dat we ook in EFT gebruiken.

Bij EFT wordt er van uitgegaan dat elke negatieve emotie veroorzaakt wordt door een verstoring van het energiesysteem. Door middel van aan acupressuur verwante technieken wordt getracht de verstoring te neutraliseren om de energie zo weer in evenwicht te brengen.

Een combinatie van de twee verschillende benaderingen, die in wezen hetzelfde uitgangspunt hebben, namelijk het herstellen van een verstoring in de balans van het ener-giesysteem (EFT) of het herstellen van het evenwicht in de Levenskracht (homeopathie) geeft vaak fantastische resultaten.

Daarnaast maak ik op uw verzoek ook gebruik van Bach Bloesemremedies, Lichtwesen-essences en Quantum Touch.

  Dynamisch
Homeopathie EFT
Borgweg 16
9914 PG ZEERIJP
0596 57 19 79

Homeopathie EFT
Lancasterdreef 89
8251 TJ DRONTEN
0596 57 19 79


treeshenschen@yahoo.com

Zorgverlener 90030840
Lid NVKH 01-1281
Giro 2814989, tnv M.T.Henschen, Zeerijp

Telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 19 tot 20 uur 0596571979

Wanneer u mij niet kunt bereiken, kunt u inspreken op mijn voicemail, die ik dagelijks meerdere malen afluister. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Deze website is ontworpen door Desired Media (Noord Groningen)