FENOMENOLOGIE

  Introductie
Uit de geest is alles dat is ontstaan.
In de geest wortelt al het leven.
Naar de geest streven alle wezens.
Rudolf SteinerSeminar vormkrachtenwaarneming met Dorian Schmidt

Dit seminar vond plaats van 23 tot 26 februari 2011.

Informatie over vormkrachten en Dorian Schmidt:
René Groenen: groengraaf@gmail.com
Frans Romeijn: fromeijn@planet.nlCursus fenomenologisch waarnemen in Zeerijp met Tom van Gelder

Wat is het moeilijkste van alles?
Dat wat het makkelijkste lijkt:
Te kunnen begrijpen wat je met de ogen ziet.
(J.W. Goethe).

Waarnemen volgens de fenomenologische aanpak van Goethe, later verder ontwikkeld door Rudolf Steiner, is eigenlijk het aangaan van een intieme verbinding met datgene wat waargenomen wordt, zij het een mineraal, een plant, een dier of een mens. Door via mijn eigen zintuigen daarin onder te duiken, daarbij het eigen oordeel op te schorten en het waargenomene zich te laten uitspreken ïn mij, krijg ik als mens pas werkelijk toegang tot de wereld. En wellicht dat er dan ook iets waargenomen kan worden van de werkelijkheid die zich áchter de toegangspoort van de verschijnselen opent.

In de Kleine Antonius in Zeerijp, een mooi wit kerkje op het Groningerland op 25 km van de stad Groningen, gaat Tom van Gelder ons invoeren in de eerste 4 stappen van fenomenologie.

Tom van Gelder heeft 20 jaar les gegeven op de biologisch-dynamische land- en tuinbouw opleiding Warmonderhof in Dronten. Sinds eind vorig jaar heeft hij de lesstof die hij in de loop van de jaren in wisselwerking met de studenten heeft gemaakt gebundeld op een prachtige website, www.dynamisch.nu, zodat meer mensen er kennis van kunnen nemen.

Tijdens 3 bijeenkomsten gaan wij waarnemingsoefeningen doen a.h.v. de vier elementen aarde, water, lucht en warmte, telkens met de nadruk op enkele van de 12 zintuigen. In de tijd tussen de bijeenkomsten kan er thuis geoefend worden.

Data: vrijdagen 13 mei, 27 mei, 10 juni 2011

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Prijs: Euro 35,-

Plaats: De Kleine Antonius, Borgweg 32, 9914 PG Zeerijp, www.dekleineantonius.nl.

Vooraanmelding noodzakelijk: uiterlijk vóór 2 mei bij Eva Delacher, T 06 55187716,
E-mail: edelacher@gmail.com

Organisatie: regiocommissie Groningen van de Antroposofische Vereniging
   Homeopathie & EFT Tom van Gelder