"Als de mens gezond is heerst de Dynamis, de spirituele levenskracht die het stoffelijk lichaam laat leven, onbeperkt. Ze houdt alle delen in een bewonderenswaardig harmonische levende werking die zich uit in voelen en handelen, zo, dat de met verstand toegeruste psyche zich vrij van dit levende gezonde instrument kan bedienen voor de hogere bedoelingen van ons bestaan."
Samuel Hahnemann

Artikelen

Acute oorontsteking ADHD Anti-depressiva Allergie
Pesten
Bekkeninstabiliteit Buisjes in de oren Examenvrees Hoofdluis Verminderde vruchtbaarheid
Koorts
Menstruatie Migraine Tandjes krijgen


Acute middenoorontsteking

Je kindje wordt midden in de nacht krijsend wakker… Zou ze eng gedroomd hebben? Wat drinken en dicht tegen mama aanzitten, dat helpt, maar als je haar weer neerlegt begint het hartverscheurende geschreeuw opnieuw. Haar oortje is rood en ze voelt ook wel wat warm. Sinds ze naar de crèche gaat is ze nog al eens verkouden, net als al haar kleine collega’s. Ook nu zit haar neusje aardig dicht. 

Na een lange moeizame nacht zit je de volgende ochtend al vroeg bij de huisarts. Met haar otoscoop (een vergrootglas met een lichtje) kijkt de dokter via de uitwendige gehoorgang naar het trommelvlies van het oortje. Normaal is dat parelachtig grijs en ziet het er teer en doorschijnend uit. Maar zij ziet nu dat het rood is en dikker en ondoorzichtiger lijkt. Bovendien komt er een uitstulping van het trommelvlies naar buiten. Waarschijnlijk komt dat door pus dat daar is opgehoopt als gevolg van een ontsteking. Binnen een paar minuten sta je weer buiten met een antibioticakuurtje en oordruppels. Gelukkig, jullie kunnen weer rustig slapen vannacht, want de pijn zal nu wel spoedig verdwijnen. De pijn komt inderdaad niet meer terug en Floortje is al snel weer beter.

Na een maand of twee echter herhaalt zich de geschiedenis: ze wordt huilend wakker en trekt aan een zeer oor. Zo kan het gebeuren dat zij binnen vier maanden vier maal antibiotica krijgt voorgeschreven. Haar algehele conditie is er niet op vooruitgegaan. Ze blijft maar verkouden en is gauw moe en hangerig. Ook lijkt ze wat dovig af en toe.

De huisarts stuurt jullie door naar de KNO-arts. Die besluit dat het het beste voor het gehoor van Floortje is dat er kunststofbuisjes in het trommelvlies geplaatst worden waardoor het vocht achter het trommelvlies afgevoerd kan worden. Hierdoor zal haar gehoor de eerste maanden aanzienlijk verbeteren. Dit is belangrijk, omdat zij midden in haar taal- en spraakontwikkeling zit.

Wat kun je doen als je kind plotseling oorpijn krijgt?

Niet alle oorpijn wordt veroorzaakt door een ontsteking. Als er een gure wind staat, of wanneer je zwemt in heel koud water, als je in een auto de berg oprijdt of in een vliegtuig zit dat snel opstijgt kun je je oren onaangenaam voelen! Meestal zijn de symptomen bij een middenoorontsteking wat heftiger.

Waakzaamheid is geboden, want in uitzonderingsgevallen kunnen complicaties optreden, waarbij de ontstekingen zich kunnen uitbreiden naar de hersenvliezen of naar het bot achter de oren. Wanneer de huid achter de oren rood is en pijnlijk bij aanraking, als het kind voortdurend doordringend huilt of met het hoofd rolt, bij nekstijfheid of heftige hoofdpijn, bij aanhoudend overgeven: roep een deskundige!

Maak een zoutwateroplossing door 1 theelepel zout in een glas afgekoeld gekookt water te doen. Spuit met behulp van een pipetje wat in de beide neusgaten. Daarna:

Een uiencompres werkt binnen enkele minuten pijnstillend. Hak een ui fijn,verwarm hem een ogenblikje in een droge pan en doe de fijngehakte ui in een hydrofiel washandje. Houd dit voor, achter en op de oorschelp van het zieke kind en doe daar eventueel een mutsje overheen zodat het blijft zitten. Succes volgt bijna onmiddellijk.

Is dit niet het geval, dan de homeopaat bellen en in overleg een juist voor dit kind geschikt homeopathisch middel toedienen. Zij zal je vragen stellen over de reacties van het kind: huilt het zielig, of juist heel boos, wordt het schreeuwend wakker, zit de pijn aan de rechter of de linkerkant, is het oor heet, heeft het kind veel dorst, is het oor rood en heet, helpt een warm of juist een koud washandje, enz? Het middel moet passen bij de lichamelijke en psychische toestand van het kind. Het zo gekozen acute middel zal de ontsteking zeker laten verdwijnen. Maar de gevoeligheid voor ontstekingen is daarmee nog niet weggewerkt. De homeopaat ziet oorontstekingen als een teken van verminderde weerstand. Door na de acute ontstekingen een ander passend middel te geven wordt het immuunsysteem van het kind extra geprikkeld en geneest de vatbaarheid voor oorontstekingen.

_______________________________
NRC Handelsblad schrijft op 16 juli 2009: 'Kinderen in de leeftijd tussen 6 en 24 maanden die antibiotica krijgen voorgeschreven tegen een oorinfectie, zijn weliswaar sneller van hun oorpijn af, maar lopen meer kans dat zij binnen drie jaar opnieuw oorontsteking krijgen dan kinderen die zonder medicijnen uitzieken. Het risico stijgt van 43 naar 63 procent. Dat blijkt uit een studie van het UMC Utrecht, op 11 juli gepubliceerd in het British Medical Journal. De onderzoekers geven twee mogelijke verklaringen voor het verhoogde risico: de kuur verschuift het bacteriële evenwicht in het oor ten gunste van de resistentere ziekteverwekkers, of de kuur verstoort de natuurlijke afweerreactie en verhoogt daarmee de vatbaarheid voor toekomstige infecties.'


Homeopathie en ADHD

Het gebruik van geneesmiddelen bij ADHD stijgt onverminderd snel. Maar ADHD-pillen zijn geen onschuldige snoepjes. De ADHD-epidemie rukt op. ADHD-pillen worden aan steeds jongere kinderen gegeven. Medicamenten als Ritalin en Concerta (met de actieve stof methylfenidaat) zijn stimulerende middelen die net zo op de hersenen inwerken als amfetamines en cocaïne.

De ADHD-middelen geven veel bijwerkingen, vooral middelen met als werkzame stof methylfenidaat. Gebruikers van deze middelen kunnen plots een psychose krijgen, manisch worden, last krijgen van hallucinaties en agressiviteit. Daarnaast zien we ook groeivertraging en neurologische afhankelijkheid. Kinderen met aangeboren hartaandoeningen lopen een verhoogd risico op plotselinge sterfte en acute hartklachten als ze ADHD-pillen nemen. Helaas is de verwevenheid tussen farmaceutische firma’s en de ADHD-behandelaars groot.

Terwijl in de praktijk ADHD-middelen op steeds grotere schaal worden voorgeschreven, neemt de zorg over de serieuze bijwerkingen toe. De belangrijkste verklaring voor de ADHD-epidemie is volgens Trudy Dehue, hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie in Groningen, dat mensen het beste willen voor hun kind in een maatschappij waar de prestatie-eisen steeds hoger worden. ADHD is volgens Dehue niet veel meer dan een naam voor een tekort aan concentratie, te druk gedrag en wat andere kenmerken. „Toen Amerikaanse psychiaters in de jaren zeventig ruim 300 namen bedachten voor allerlei onwenselijke emoties en gedragingen, wilden ze in feite alleen maar afspraken maken, zoals: ’we gebruiken deze ziektenaam alleen als iemand aan criteria a, b en c voldoet”, stelt Dehue. „Sommige psychiaters spraken toen al de vrees uit dat al die namen in de praktijk zouden worden aangezien voor de interne oorzaak van de problemen: de stoornis maakt dat je druk en ongeconcentreerd bent.’’ En dat is volgens haar precies wat er wereldwijd en op grote schaal is gebeurd. Niet alleen leken, maar ook hulpverleners praten over de psychiatrische indelingen alsof het oorzaken zijn.

Kinderen moeten in westerse samenlevingen, net als volwassenen, al heel jong presteren. Als je daar als ouder niet alles aan doet, faalt het kind en faal jij mee. Dehue wil het ADHD-probleem niet bagatelliseren. Er zijn kinderen en volwassenen die werkelijk grote gedragsproblemen hebben. Maar daarnaast geldt dat er veel stoornissen onder het begrip ADHD zijn ondergebracht die daar eigenlijk niet thuishoren. Zo als gezegd is ADHD is niet veel meer dan een naam voor een tekort aan concentratie, te druk gedrag en wat andere kenmerken. Maar tegenwoordig wordt er een soort stoornis van gemaakt die in iemand huist en kijkt men niet meer naar de werkelijke oorzaak van de ongeconcentreerdheid. Liever geeft men Ritalin en houdt men zo het kind rustig.

Hoe kijkt een homeopaat naar ADHD verschijnselen?
Allereerst gaat zij in een uitvoerig en diepgaand vraaggesprek waarin vaak teruggegaan wordt tot in de tijd van de zangerschap serieus in op de oorzaken die bij een kind tot onrust, ongecon-centreerdheid of druk gedrag kunnen hebben geleid. Vaak is er een “begin” van het ziektebeeld aan te wijzen, omstandigheden sinds wanneer de patiënt last had. Bijvoorbeeld:

 • Een groot verdriet (scheiding van ouders, de dood van een geliefd huisdier, uit huis geplaatst worden)
 • Een traumatische ervaring ( zoals voor straf opgesloten worden in een kelder, of betrokken zijn bij een auto ongeluk)
 • Verhuizen, of het veranderen van school 
 • Heftige diarree die gevolgd werd door uitdroging
 • Alcoholmisbruik van de ouders
 • Een moeilijke geboorte, waarbij soms een kort zuurstofgebrek is ontstaan, of waarbij een beschadiging aan het hoofd plaats vond
 • Het overlijden van een familielid

Zo kunnen er bij 10 verschillende kinderen 10 verschillende oorzaken zijn voor ongeconcentreerdheid en dus kunnen er ook 10 verschillende, op de patiënt persoonlijk voorgeschreven homeopathische medicijnen aangewend worden.

Wij hebben in veel gevallen door het gebruik van deze medicijnen kinderen van hun ADHD-gedrag kunnen afhelpen zodat ze het niet meer nodig hadden gekalmeerd te worden met behulp van Ritalin.

Bronnen:
De risico’s van Ritalin door Brigitte Alfter (Kopenhagen), Joop Bouma (Amsterdam) en Marleen Teugels (Brussel) in Trouw oktober 2008
www.drluc.com


Homeopathie en anti-depressiva

Katja van Geffen, apotheker verbonden aan de Universiteit Utrecht, deed onderzoek naar het gebruik van anti-depressiva. Jaarlijks krijgen ongeveer 300.000 mensen in Nederland een recept om hiermee te beginnen. Circa een kwart hiervan blijkt de medicijnen echter niet in te nemen. Mensen zeiden dat ze niet naar de dokter waren gekomen om een pil te krijgen. „Ze wilden een gesprek, geen recept.” Dikwijls zagen ze in hun probleem ook geen depressie of een angststoornis, waarvoor anti-depressiva zijn bedoeld, maar noemden ze zich moe of uitgeput. Ook maakten mensen zich zorgen over de bijwerkingen en waren ze bang verslaafd te raken en in hun doen en laten afhankelijk van pillen te worden.

Verhoudingsgewijs zijn er weinig verschillende anti-depressiva in gebruik. De patiënt wordt aan de hand van vragenlijsten gecategoriseerd als depressief en de huisarts kiest uit een beperkt aantal middelen, ondanks dat verschillende mensen door verschillende oorzaken ”depressief” zijn geworden. Het doel is de depressieve toestand onder controle te krijgen, maar er is geen enkel anti-depressivum zonder bijwerkingen, zodat het medicijn eigenlijk een tweede ziektebeeld veroorzaakt. Ik hoor mensen klagen over vervlakking, niet meer echt blij kunnen zijn, maar ook over een droge mond, geen zin meer hebben om te vrijen, slaperigheid en zo voort.

Misschien denkt u dat u al homeopathisch bezig bent met de bestrijding van uw depressie: u gebruikt Hypericum ofwel Sint Janskruid, een “natuurlijk geneesmiddel”. Maar wat een geneesmiddel tot een homeopathisch geneesmiddel maakt is niet de basisstof, maar de bewerking ervan, het unieke proces van verdunnen en schudden. Zout heeft bijvoorbeeld als droge stof geen genezende werking, maar als het wordt verwreven, verdund en geschud, wordt het Natrium Muriaticum, een van onze meest geneeskrachtige middelen.

Alle homeopathische medicijnen zijn uitgetest op gezonde mensen om te onderzoeken welke symptomen er door gedekt worden. Bij Hypericum zijn inderdaad enige depressiesymptomen aangetroffen. Maar als homeopathisch middel komt het zelfs niet in de buurt van de minstens honderd andere medicijnen die wij gebruiken om depressie te bestrijden. Er bestaat geen algemeen middel tegen depressie dat bij iedereen helpt. En het gebruik van een kruid in een grote hoeveelheid komt dichtbij het gebruik van een regulier medicijn en kan in een aantal gevallen schade toebrengen.

Hoe is de homeopathische behandelwijze van depressie? Zo lang als er niet naar de oorsprong van de ziekte gekeken wordt: wanneer begon het, wat was er toen in uw leven aan de hand, hoe bent u daar mee omgegaan? moet men niet verwachten dat de ziekte in een verder gevorderd stadium -de depressie- genezen kan worden. De homeopaat probeert in een uitgebreid gesprek terug te gaan naar de toestand van de patiënt toen de depressie ontstond en schrijft een middel voor op de symptomen die zo naar voren komen. Op deze manier kunnen met behulp van homeopathie veel depressies genezen worden. En genezen betekent dan niet vermindering of beheersing van de symptomen, maar het wegnemen van de aanleg voor deze conditie. Elk voorschrift voor een homeopathisch middel is afgestemd op de unieke eigenschappen en symptomen van een patiënt. Daarom kunnen u en uw buurvrouw, als u beiden hetzelfde anti-depressivum gebruikt, van de homeopaat ieder een ander middel voorgeschreven krijgen.

Ik adviseer u nooit op eigen houtje te stoppen met het innemen van antidepressiva. Dit kan gevaarlijk zijn en u kunt last krijgen van vervelende ontwenningsverschijnselen. Wanneer u medicijnen van uw huisarts gebruikt en u ervoor kiest om u door een homeopaat te laten behandelen gaat u aanvankelijk gewoon door met het innemen van deze middelen. Als er door het gebruik van het homeopathisch medicijn een verbetering in uw toestand is opgetreden, kunt u met uw huisarts overleggen over vermindering of verandering van de medicijnen die u door hem voorgeschreven heeft gekregen.

Homeopathie en Allergie

Ons lichaam zit prachtig in elkaar. Van nature heeft het een zelfherstellend vermogen; zo weert het ziekmakende invloeden, waardoor we gezond blijven. Soms is dat zelfherstellend vermogen ontregeld en heeft het lichaam hulp nodig om weer in balans te komen.

Ons afweersysteem beschermt normaal gesproken ons lichaam tegen stoffen van buiten. Bij een allergie laat het afweersysteem bij contact met bepaalde stoffen een andere werking zien dan normaal. Het systeem is dan zijn evenwicht kwijt en valt onterecht sommige lichaamsvreemde stoffen (‘allergenen’) aan, die bij de meeste mensen niet schadelijk zijn voor het lichaam. Allergenen bevatten vaak eiwitten die een reactie van het immuunsysteem opwekken. Veel voorkomende allergenen zijn: huisstofmijt, pollen van bomen en grassen, huidschilfers van dieren, cosmetica en wasmiddelen, metalen als koper of nikkel, voedingsmiddelen en voedingsadditieven zoals geur-, kleur- en smaakstoffen, maar ook medicijnen, zoals antibiotica. Bij een allergische reactie binden de allergenen zich aan antistoffen of aan bepaalde lichaamscellen, waardoor er stoffen als histamine kunnen vrijkomen, die de allergische verschijnselen veroorzaken. De allergische reactie kan zich op verschillende plekken en manieren in het lichaam voordoen: sommige mensen reageren sterk met geprikkelde darmen maar er zijn ook kinderen die druk en overactief worden als gevolg van gebruik van bepaalde voedingsmiddelen. De meest bekende vorm van allergie is hooikoorts, een overgevoeligheid voor pollen (stuifmeel) van bomen en planten waarop gereageerd wordt met niezen,hoesten en tranende ogen.

De homeopathie ziet een allergie als een reactie van het lichaam op bepaalde stoffen. Een homeopathische behandeling kan het lichaam hiervoor minder gevoelig maken. Er worden dan homeopathische geneesmiddelen voorgeschreven die gemaakt zijn van de stof waarvoor men allergisch is, bijvoorbeeld Pollen D4 of Huisstofmijt D6. Als vaccinaties mogelijk de afweer negatief hebben beïnvloed, kan een kuur worden gedaan met homeopathische geneesmiddelen, gemaakt van het vaccin waarmee men is ingeënt. Ook kan men homeopathische geneesmiddelen geven die zoveel mogelijk passen bij de allergieklacht op zich. Tenslotte kan een homeopathisch behandelaar een constitutiemiddel zoeken, dat zowel bij de individuele allergiesymptomen past als bij de algehele gezondheid en het karakter van de patiënt.

Zelfmedicatie is bij een allergie niet aan te raden. Vanwege de vaak dieper liggende oorzaken kan men beter een afspraak maken voor een consult bij een deskundig en erkend homeopathisch behandelaar.

Bekkeninstabiliteit

Steeds meer vrouwen hebben last van bekkeninstabiliteit. Wat is dat nu precies?

De bekkenring wordt gevormd door heupbeenderen - darmbeen, schaambeen en zitbeen - die voorin verbonden zijn door een stug stukje stug kraakbeen, de symphysis. Aan de achterkant zijn ze met het heiligbeen verbonden door het sacro-iliacaal gewricht, dat nauwelijks beweging toelaat. Het vormt een stevig geheel waarin weinig beweging zit. Je kunt het wel vergelijken met een soort spiercorset. Tijdens de zwangerschap gaat door de verhoogde aanmaak van de hormonen progesteron en relaxine het kraakbeen verweken. De gewrichten, spieren en banden worden steeds soepeler waardoor de onbeweeglijkheid van de bekkenbodem vermindert. Dit alles omdat er tijdens de bevalling ruimte moet komen om het babyhoofdje te laten passeren. Ook de rug gaat hol staan, doordat de buik aan de voorkant trekt.

Bij ongeveer 5 % van de vrouwen is het bekken te instabiel geworden, waardoor de spieren en banden overbelast raken en hun functie niet meer kunnen uitoefenen. Vaak worden de klachten vanaf de 28e zwangerschapsweek heviger, omdat dan de aanloop naar de bevalling begint. Sommige vrouwen krijgen alleen klachten als ze in beweging zijn, maar er zijn er ook die pijn hebben als ze nauwelijks iets doen. Een aantal van hen moet met krukken lopen of komt zelfs in een rolstoel terecht.

Mogelijke oorzaken van bekkeninstabiliteit die bekend zijn:

 • Langdurig gebruik van de pil
 • Lenige aanleg
 • Overmatig sporten in de puberteit
 • Slechte houding in verband met overgewicht
 • Hoog relaxine-gehalte in het bloed vanaf de 12e zwangerschapsweek
De homeopaat betrekt bij haar speurtocht naar het best passende middel ook geestelijk emotionele omstandigheden in het geheel.

Vrouwen vinden het vaak moeilijk om dingen uit handen te geven en voelen zich overal verantwoordelijk voor. De combinatie van werken met zwangerschap en jonge moeder zijn zorgt voor een extra geestelijke en fysieke belasting. Dit kan een belangrijke reden zijn voor het ontstaan van klachten. De vrouw moet letterlijk en figuurlijk een “nieuw evenwicht” zien te vinden. En daar kan de homeopaat met een speciaal op de persoonlijkheid van de patiënt voorgeschreven middel heel goed bij helpen en opmerkelijke resultaten behalen.


Buisjes in de oren

Maaike is een vrolijk, stevig peutertje. Ze is een gezond kind, nooit verkouden. Ze ontwikkelt zich snel: ze kan al moeilijke puzzeltjes maken en bijna fietsen zonder zijwieltjes. Ze doet vrolijk mee in de peuterklas en gaat graag naar “school”. Wel heeft ze daar af en toe problemen met de juffen omdat ze naar hun zeggen niet goed luistert, ze gaat erg haar eigen gang. Haar moeder vindt het wel een beetje vreemd dat haar taalontwikkeling wat achterblijft. Haar oudere broer en zusje, die motorisch lang niet zo sterk zijn als Maaike, konden al veel eerder praten. De laatste tijd valt het haar ook op dat Maaike als maar dichter bij de televisie gaat zitten. Ze besluit om op school wat ondersteunende logopedie aan te vragen voor Maaike.

De logopediste doet een gehoortest en dan blijkt tot grote schrik van de moeder dat Maaike een serieuze gehoorafwijking heeft. Ze neemt Maaike mee naar de huisdokter die haar vertelt wat er aan de hand is. Er zit dik, plakkerig, lijmachtig vocht opgehoopt achter het trommelvlies van beide oren. Het vlies en de kleine middenoorbeentjes bewegen hierdoor niet goed mee met de geluiden van buitenaf, dit leidt tot gehoorverlies. Er is geen sprake van pijn of koorts. De KNO-arts noemt dit lijmoren of glue ears. Haar moeder ziet nooit enig oorsmeer in Maaikes oren: dat klopt, want het kan er niet goed uit!

Besloten wordt om chirurgisch kunststofbuisjes in de oren aan te brengen om de taaie substantie uit haar oren te laten wegvloeien. Na ongeveer een jaar zullen de buisjes er weer uitvallen. Gehoopt wordt dat het probleem van vocht achter de oren dan niet weer terugkomt. Trommelvliesbuisjes worden ook vaak toegepast als na verschillende middenoorontstekingen een dikke, doorschijnende, niet geïnfecteerde vloeistof zich achter het trommelvlies ophoopt.

Maaikes moeder heeft besloten om naast de huisarts en KNO-specialist ook haar homeopaat in te schakelen. Die kan ervoor zorgen dat met behulp van een homeopathisch middel het oorsmeer gemakkelijker kan worden afgevoerd. Zo kunnen Maaikes oren, als de buisjes niet meer nodig zijn, de afvoerende taak zelf weer overnemen. Soms besluiten mensen eerst zo’n middel te proberen voor ze een buisjesoperatie plaats laten vinden. Dit omdat zij tegen de operatie opzien en omdat buisjes nog al eens littekens op de trommelvliezen achterlaten. Vaak heeft het gebruik van een dergelijk homeopathisch middel zo’n succes, dat de operatie niet meer nodig is. En in het geval van Maaike wordt het voorspoedig herstel bevorderd.

Examenvrees

Het is mei en voor vele scholieren breken spannende tijden aan. Het eindexamen en voor kinderen uit groep 7 van de basisschool de entreetoets!

In februari komt samen met zijn moeder een 17-jarige jongen binnen. Hij kan al weken lang slecht slapen en maakt zich grote zorgen om het op handen zijnde mondeling examen HAVO Engels. Hij doet zijn best en werkt erg hard vertelt zijn moeder, maar de laatste weken wordt hij steeds nerveuzer. Hij is een goede leerling en heeft weinig te vrezen volgens zijn ouders en docenten, maar zelf denkt hij daar anders over. Hij is bang dat hij iets vergeten zal, of een woord verkeerd zal uitspreken. Of dat de leraren, zoals vorige keer op zijn MAVO examen, een beetje gaan zitten lachen en hij weet niet waarover dat dan is.

Hij was toen zo zenuwachtig, dat hij werkelijk met knikkende knieën het lokaal binnen kwam. De uren van te voren moest hij steeds maar weer naar de wc. Het liefst zou hij hard weggelopen zijn, maar hij wist dat er niet aan te ontsnappen viel. Toen hij eenmaal bezig was met het gesprek en ze gelukkig over een boek begonnen dat hij erg leuk had gevonden om te lezen, viel het uiteindelijk mee. Hij kreeg zelfs een 8.

Zijn moeder probeert hem te bemoedigen: Maar waarom denk je daar dan niet aan Mark, je hebt het toen toch zo goed gedaan? Dat kun je dan nu toch ook weer? Mark kijkt somber en zegt dat dit examen veel moeilijker is, er worden hogere eisen gesteld en hij is bang dat hij op het laatst alles zal vergeten. En de laatste weken heeft hij af en toe zo’n hoofdpijn dat hij soms alles dubbel ziet.

Arme Mark. Hij voelt zich hulpeloos en kwetsbaar en is zo gevoelig voor het oordeel van anderen. Meestal probeert hij aan dingen die vervelend zijn te ontsnappen, maar dat kan bij een examen niet!

Gelukkig bestaat er een homeopathisch middel waardoor hij wat steviger in zijn schoenen staat en dat hem weer in balans kan brengen. Ik heb het hem gegeven en hij is glansrijk door het mondeling heen gekomen. En een paar weken voor de Centrale Eindexamens beginnen gaat hij het opnieuw innemen. Zijn ouders en ik en deze keer ook Mark zelf hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.

Hoofdluis

Wilt u op dinsdag de kinderen geen vlechtjes of gel in het haar doen vanwege een onderzoek door het LOT?

Wat is DAT??
Het gaat over luizen.
LUIZEN?
Wat is dat voor school?
Zijn daar luizen?
Dat komt toch niet meer voor?

Helaas lieve lezer, dat komt nog wel voor, veelvuldig zelfs. Af en toe, vaak na een vakantie, is het bij sommige kinderen een levendige boel op het hoofd en ook op de jasjes die op school aan de kapstok naast elkaar hangen. En onze school weet erge explosies te voorkomen door de controleacties van het LuizenOpsporingsTeam.

Dat zijn dan zeker altijd, ehh, bepaalde kinderen waarbij het thuis met de hygiëne niet zo nauw genomen wordt? Het zijn inderdaad vaak dezelfde kinderen, maar juist niet de kinderen bij wie het thuis allemaal niet zo erg schoon is. Luizen vinden een schoon hoofd met gewassen haren het lekkerst om op te verblijven. Daar kunnen ze zich ook veel sneller ontwikkelen dan in een vet viezig bosje.

De hoofdluis is een parasiet die zich in het hoofdhaar dichtbij de huid bevindt en leeft van het bloed dat wordt opgezogen door de zuigende steeksnuit De hoofdluis voedt zich uitsluitend met menselijk bloed, gemiddeld 3 tot 6 keer per dag. Wanneer de luis niet regelmatig bloed kan zuigen, verhongert hij en sterft binnen enkele dagen.

Bij het zuigen brengt de luis zijn zuigende monddelen in de huid en zuigt een hoeveelheid bloed op. Voor het bloed zuigen begint wordt eerst een beetje speeksel aangebracht, dat een stollingsremmende werking heeft. Doordat het bloed niet stolt kan de luis blijven zuigen. Zo ontstaat er een irritante jeuk aan de hoofdhuid als gevolg van een allergische reactie van de huid op het speeksel van de luis. Er worden per keer heel kleine hoeveelheden opgezogen, waarbij de vrouwtjes meer bloed nodig hebben omdat ze de eitjes (neten die als witte puntjes aan de haren worden vastgeplakt) moeten ontwikkelen.

De favoriete plaatsen van de hoofdluis zijn de donkerste delen van de schedel, hoofdluizen hebben een hekel aan licht. Ze bevinden zich het vaakst achter de oren, omdat het daar relatief warm en vochtig is. De omgevingstemperatuur komt zeer nauw; als het te koel of te warm wordt sterven de luizen spoedig. Wanneer een gastheer koorts heeft, zullen de luizen het lichaam verlaten en ook als de dood bij de gastheer intreedt gaan de luizen op zoek naar een warme plek. Kleding en beddengoed en verkleedkleren van de besmette kinderen moeten in geval van een plaag heet gewassen worden. Sommige mensen stoppen ze ook wel in de vriezer of wasdroger.

De dames van ons LOT team kammen het haar van pluk tot pluk uit op luizen. De gevonden parasieten worden verdronken in wat alcohol, afwasmiddel of azijn. Kinderen bij wie de indringers op het hoofd zijn aangetroffen krijgen een briefje mee naar huis waarin verzocht wordt de behandeling thuis te herhalen. Het kammen moet dagelijks gebeuren en minstens 10 dagen worden volgehouden.(deze tijd heeft een neet nodig om uit te komen.)

Zo kunnen we zonder chemische bestrijdingsmiddelen die ook voor de gastheren erg ongezond zijn van de beestjes afkomen.

Luizen lusten liever meisjes dan jongens (vanwege het langere haar zegt men), maar waarom komen ze bij het ene kind veel vaker voor dan bij het andere? Sommige mensen worden veel vaker dan andere door muggen gestoken: “mijn bloed is zoeter”. Maar wij homeopaten denken daar iets anders over. Ieder mens heeft een bepaalde aanleg, constitutie met daarin zijn eigen zwakke plekken. Bij onze “luizenkinderen” is er “iets “ dat uitnodigt tot geparasiteerd te worden. Wij gaan in een vraaggesprek onderzoeken hoe we een kind sterker en weerbaarder en daardoor minder aantrekkelijk kunnen maken voor luizen. Vervolgens schrijven we een middel voor, en na enige tijd zullen de luizen bij de volgende epidemie liever op een ander hoofd gaan wonen en zal ons behandelde kind zich beter en lekkerder in zijn vel voelen.

Koorts

Het is januari, veel mensen worden grieperig en krijgen koorts. De drogist doet goede zaken met de verkoop van paracetamol of aspirine die de koorts verlagen.

Een homeopaat beschouwt koorts niet als een vijand, maar als een vriend die helpt een infectie of andere verstoring zo snel mogelijk te overwinnen. Bij een hogere temperatuur worden bacteriën en virussen eerder vernietigd en alle stofwisselingsprocessen verlopen sneller. De levenskracht is volop in werking en probeert verstoringen het lichaam uit te drijven. Regelmatig komt het voor dat patiënten na het innemen van een homeopathisch middel tijdelijk een verhoging van de lichaamstemperatuur krijgen.

Echter, bij koorts van hoger dan 40 graden zou ik zeker alert zijn en er achter proberen te komen wat er aan de hand is. Hebben we te doen met een eenvoudige verkoudheid van de bovenste luchtwegen? Komen er tanden door? Is er een keel- of oorontsteking? Een blaasontsteking? Een dieper in de luchtwegen schuilende bronchitis of longontsteking? Niet iedere vorm van koorts is onschuldig. Het kan een symptoom zijn van een er achter liggende ernstige aandoening zoals een long- of een hersenvliesontsteking. Die uiten zich ook op andere manieren. Een kindje is bij voorbeeld bleek, slaperig en suf, toont weinig reactie, huilt weinig of niet, of is juist zeer geïrriteerd bij elke aanraking, vooral bij buigen van hoofd en beentjes. Is er dan ook nog sprake van braken, of stijfheid van de nek of een snelle, moeizame ademhaling wacht dan geen moment met het roepen van een arts; zeker als er ook nog stuipen optreden of als er paarse vlekjes op de huid zichtbaar worden is er reden voor groot alarm. Een ouder voelt meestal heel goed aan of een kind ernstig ziek is.

Vaak wordt koorts onderdrukt met als argument het gevaar van koortsstuipen. Stuipen bij kinderen tot 6 jaar vormen op zich niet zo zeer een gevaar, hoewel het er heel eng uit kan zien. Alleen in zeldzame gevallen (en samengaand met een van de hierboven beschreven symptomen) wijzen ze op een ernstige hersenaandoening zoals hersenvliesontsteking of epilepsie. Koortsstuipen treden op door een zeer snelle stijging van de temperatuur. Als een kind eenmaal 40 graden koorts heeft zullen er niet snel meer stuipen optreden. Daarom moeten we de zeer snelle temperatuurstijging en stuwing naar het hoofd zien te voorkomen.

Dat kan door:

 • De patiënt vooral niet te warm toe te dekken.
 • Het hoofd hoger te leggen door een flink kussen of bij baby’s het matras schuin omhoog te leggen.
 • Lauwwarme citroenwikkels toe te passen (zie hieronder).
 • Voldoende te laten drinken.
 • Eventueel een door de homeopaat voorgeschreven anti-koortsmiddel te geven.

Ouderwets huismiddeltje: Citroensokjes.
Voeg aan lauwwarm water het sap van een uitgeperste citroen of wat azijn toe. Dompel hierin sokjes onder en knijp ze uit. Trek ze aan en “ververs” de sokjes na drie kwartier. De voeten mogen niet te koud worden. Als er koorts is waarbij de voeten al koud zijn, kunt u de citroensokjes beter niet gebruiken.

Problemen rond de menstruatie

Veel vrouwen ervaren in het dagelijks leven problemen rond menstruatie, sexualiteit of zwangerschap. Specifieke vrouwenkwalen die vaak een relatie hebben met hormonale veranderingen. Al lijken ze veel op de klachten van een ander, u ervaart ze op uw eigen manier. Daarom wil de homeopaat niet alleen alles over uw klachten weten,maar vooral: wie bent ú ? Op grond van dat totaalbeeld kiest ze dat speciale homeopathische geneesmiddel waardoor u lichamelijk, geestelijk en hormonaal weer in evenwicht komt.

Vera heeft een afspraak gemaakt bij de homeopaat omdat ze de laatste tijd steeds meer last heeft van haar menstruatie. Ook klaagt ze al jaren over oververmoeidheid. Het wordt haar allemaal een beetje te veel. Vera :” Sinds de geboorte van Joris acht jaar geleden zit ik niet meer lekker in mijn vel. Mijn cyclus is onregelmatig en voor de menstruatie ben ik erg prikkelbaar. Ik kan dan weinig verdragen, zeker van mijn man en kinderen. Ik wil liever met rust gelaten worden en ik heb een hekel aan troost als ik me verdrietig of ellendig voel.”

Ze snapt het niet. “Alles is toch eigenlijk goed? Ik heb een lieve man en aardige kinderen!” Ze is boos op zichzelf. Af en toe heeft ze er vreselijk genoeg van. Vera vervolgt: “ Mijn woedeuitbarstingen zijn grillig en kunnen om niets ontstaan. Toch kan ik ze niet goed inhouden.” Haar buien gaan gelijk op met haar vermoeidheid. Bijzonder is dat haar vermoeidheid verdwijnt als ze even lekker bezig kan zijn in de tuin.

Vera hoeft het middel dat de homeopaat voor haar uitgekozen heeft maar kort in te nemen. De eerste paar dagen voelt zij zich wat meer in zichzelf gekeerd. Een paar maanden daarna vertelt ze: “ Daarna ging het steeds beter. Vooral de menstruatie verloopt veel rustiger. Ik voel het niet meer aankomen. De prikkelbare buien heb ik alleen nog maar op de dag dat de menstruatie begint en ze zijn niet meer zo heftig. Ik ben voor het eerst sinds jaren weer regelmatig ongesteld. Ik voel me helderder, opgewekter en heb meer energie.”

Weer een paar maanden later vertelt ze: “ Mijn cyclus gaat prima. Ik kan ook weer genieten, heb weer zin om iets op te pakken en kan wat gemakkelijker relativeren. Ik voel me eindelijk weer lekker!”

Migraine

Migraine is een telkens terugkerende, bonzende, intense pijn die meestal aan één kant van het hoofd optreedt, maar soms aan beide kanten. De pijn begint plotseling, soms voorafgegaan door of gepaard gaand met visuele, neurologische of maag-darmverschijnselen. In zeldzame gevallen wordt migraine veroorzaakt door een afwijking in de bloedvaten, de pijn treedt dan vrijwel altijd aan steeds dezelfde kant op. Migraine treedt op als de slagaders naar de hersenen zich vernauwen en vervolgens wijder worden. Dit activeert nabijgelegen pijnreceptoren. Migraine aanvallen kunnen enkele uren of dagen duren.

In het prodromale stadium, ongeveer 10 tot 30 minuten voor het begin van de hoofdpijn, wordt een aantal mensen neerslachtig, geïrriteerd of rusteloos, ze verliezen hun eetlust of worden misselijk. Andere mensen krijgen een blinde vlek (een gedeelte van het gezichtsveld valt uit) of zien hoekige, schemerige vlekken of lichtflitsen of zien voorwerpen kleiner of groter dan ze in werkelijkheid zijn. Ook zijn er mensen die tintelingen krijgen of zwakte in een arm of been. Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk voordat de hoofdpijn opkomt, maar soms gaan ze er in over.

In dit prodromale stadium van een aanval wordt in de reguliere geneeskunde geprobeerd een hevige hoofdpijn te voorkomen door een medicijn te geven dat de verwijding van bloedvaten tegengaat, b.v.ergotamine. Tegenwoordig wordt vaker gebruik gemaakt van triptanen, zoals sumatriptan, omdat men denkt dat de vernauwingen in de bloedvaten een gevolg zouden kunnen zijn van abnormale serotoninespiegels in het bloed. Serotonine is een neurotransmitter, een chemische stof die betrokken is bij communicatie tussen de zenuwcellen. Triptanen versterken het effect van serotonine. Maar ergotamine en sumatriptan kunnen gevaarlijk zijn omdat ze de bloedtoevoer naar de hersenen beïnvloeden en daarom mogen ze niet te vaak gebruikt worden. Ook zijn er geneesmiddelen zoals bepaalde betablockers die dagelijks moeten worden ingenomen om het opnieuw optreden van een migraine te voorkomen.

In de homeopathie behandelen we niet de ziekte, maar de zieke. In de praktijk betekent dit dat verschillende mensen die dezelfde ziekte hebben, in dit geval migraine, ieder een ander geneesmiddel voorgeschreven krijgen. De homeopaat schrijft een geneesmiddel voor dat niet alleen gekozen is op uw klacht of ziekte maar dat ook passend is bij u als persoon.

De migraine van A., een student van 23 jaar kan zomaar plotseling beginnen na het drinken van een biertje. Het kan dan binnen een paar minuten op komen zetten, achter zijn rechteroog trekt een zware hoofdpijn vandaan waarbij hij misselijk wordt en over moet geven, zijn oog wordt als het ware naar buiten gedrukt. Hij kan geen licht verdragen en trekt om zich tegen het licht te beschermen een kussen over zijn hoofd. Het is begonnen toen hij een jaar of 14 was, kort nadat hij een hevige zonnesteek gehad heeft. Hij weet dat het op een of andere manier met stress te maken heeft, maar tegelijkertijd kan hij onder hoge druk goed presteren en in korte periode veel doen. De aanvallen vinden meestal na een stressvolle situatie plaats en bijna altijd thuis, in zijn eigen omgeving. Hij voelt zich iets beter met een warme pittenzak in zijn nek of wanneer zijn vriendin zijn nek masseert. Toch duurt het, zelfs met zware pijnstillers minstens twee dagen voor het over is. De aanvallen komen steeds vaker en duren steeds langer. Hij is allergisch voor wol, haren, huisstofmijt en berkenbloesem. Hij is gevoelig voor zijn omgeving en kan zich moeilijk uiten. Hij kan vergeven, maar moeilijk vergeten. Hij heeft sterke sympathieën en antipathieën en de neiging om zichzelf voor anderen af te sluiten.

B., 25 jaar, heeft een soort migraine die begint met het hangen van haar oogleden. Ze verslappen, net zoals zij zichzelf voelt verslappen en steeds zwakker worden, ze krijgt hevige pijn in haar nek en wordt draaierig en misselijk. Ze moet vaak plassen en als ze dat gedaan heeft lijkt de pijn even iets minder te worden. Alleen met behulp van zware anti-migrainemiddelen kan zij de pijn draaglijk maken. Tot werken is ze dan niet meer in staat. Zij heeft een onregelmatig werkrooster, waar ze nerveus van wordt. Ze vindt het vreselijk dat ze zo vaak moet verzuimen. Ze heeft last van “plankenkoorts”, ze ziet op tegen alles wat nieuw en onverwacht is en probeert alles wat naar en vervelend zou kunnen zijn te vermijden. Ze kan door de kleinste dingen van slag raken en is bang de controle te verliezen.

De migraine van mevrouw C., een lerares van 52 jaar is zo heftig dat zij er altijd drie dagen aan kwijt is. Het begint ermee dat ze niet goed meer kan lezen, de letters dansen over het papier en eindigen in golvende strepen. Ze moet hevig braken en alleen absolute bedrust in een donkere kamer brengt verlichting. Mevrouw C. is heel plichtsgetrouw, houdt zich aan alle regels, is gevoelig voor kritiek en moet voortdurend bewijzen dat zij haar werk erg goed doet. Dat doet zij dan ook! Zij probeert uit alle macht aan de hoge eisen die aan haar op school worden gesteld te voldoen. Zij verkeert in een moeilijke thuissituatie, waarin zij nauwelijks kan ontspannen. Krampachtig doet ze haar best vol te houden.

Zoals u ziet zijn er veel overeenkomsten: deze patiënten hebben last van hevige hoofdpijn, hun ogen zijn bij een aanval betrokken, ze zijn misselijk of duizelig en voelen zich zo beroerd dat ze niet kunnen werken en zich alleen door bedrust beter voelen. Toch zijn alle drie deze patiënten binnen drie maanden tot een jaar van hun migraine genezen door een verschillend medicijn. Bij alle drie werden de aanvallen eerst minder hevig en duurden ze korter, om daarna steeds minder vaak terug te komen en zwakker te worden en uiteindelijk te verdwijnen. Voor mij als homeopaat zijn juist die verschillen in de manier waarop zij hun ziekte ervaren interessant en op grond van vaak subtiele nuances kon aan ieder het juist bij hem passende middel worden voorgeschreven.

Tandjes krijgen

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die er op gericht is het zelfgenezend vermogen van de patiënt te versterken. De homeopaat schrijft een geneesmiddel voor dat niet alleen gekozen is op uw klacht of ziekte maar dat ook passend is bij u als persoon.

Op een avond word ik gebeld door een jonge moeder die de wanhoop nabij is. Haar dochtertje van een half jaar is tandjes aan het krijgen en ze heeft daar erge last van. De ouders hebben al een paar nachten slecht geslapen want de jongedame huilt steeds onbedaarlijk, ze gooit de dekentjes telkens weer van zich af en ze is alleen stil te krijgen als haar vader of moeder haar tegen zich aanhoudt en met haar rondloopt.

Tandjes krijgen: er zijn druppeltjes bij de drogist verkrijgbaar en die helpen wel een poosje maar deze keer gaat het maar niet over. Het lastige van dit soort middeltjes is, dat ze samengesteld zijn uit verschillende grondstoffen, je weet dus nooit op welke stof het kind reageert. Wat een klassiek homeopaat, die werkt met middelen die van één grondstof gemaakt zijn (de zogeheten enkelvoudige middelen) doet is proberen er achter te komen welke kenmerken van een middel het best overeenkomen met de klachten, maar vooral ook met het gedrag en de persoonlijkheid van de patiënt.

Ik begin dus te vragen: huilt het meisje zielig of is ze juist bozig? “Ze krijst”, antwoordt de moeder direct. Hun anders zo vrolijke lachebekje is geïrriteerd en dwars. Als mama om het kind af te leiden haar een speelgoedje in de hand geeft, smijt ze het van zich af. Ze wordt zo boos, dat ze gaat hoesten van woede. Haar ene wangetje is rood en het andere wit.

Deze informatie bevat allerlei kenmerken die naar het middel leiden waar het om gaat: ik los 2 korrels Chamomilla C30 op in wat water en daar mag de kleine een theelepeltje van innemen. Ik vraag de moeder de volgende avond weer te bellen over hoe het is gegaan. “Ongelooflijk, ze heeft nadat ze het gekregen had nog een paar keer diep gesnikt, toen heeft ze haar duimpje in haar mond gestoken en ze heeft de hele nacht doorgeslapen. Er is nog geen tandje, maar ook vandaag was ze veel rustiger en gewoon gezellig zoals we van haar gewend zijn.”
 
 

Pesten

Pesten is een vorm van zinloos geweld. Tot 31 maart 2012 kunnen alle basisschoolleerlingen zelf actief iets tegen pesten doen. De Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld nodigt kinderen en basisscholen uit om een actie te bedenken om pesten op school meer bespreekbaar te maken en te verminderen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen met een project in de klas, het maken van een poster of kinderen helpen die gepest worden. Scholen en kinderen die de Helden Moed actie ondersteunen worden ruim beloond. Kinderen kunnen een iPhone, iPad of Playstation 3 winnen. De schoolklas die met een goed idee tegen pesten komt wint een geheel verzorgde dag Madurodam. Pesten is een probleem dat aandacht verdient. In Nederland worden er wekelijks zo'n 330.000 kinderen het slachtoffer van pesten.

Pesten is een vorm van zinloos geweld. Plagen en pesten worden vaak door elkaar gehaald. Plagen gaat tussen twee mensen die elkaar aankunnen. De geplaagde kan zich verdedigen als dat nodig is. Plagen duurt meestal kort en is vriendelijk of zelfs grappig bedoeld.
We spreken over pesten als een kind zich niet of moeilijk kan verdedigen en zich machteloos overgeleverd voelt aan de pester. De pester heeft alle macht. Pesten komt steeds weer terug en is kwetsend bedoeld.Het slachtoffer wordt bijvoorbeeld niet gekozen met gym, mag in de pauze niet meedoen met spelletjes. Niemand wil naast haar zitten, ze wordt belachelijk gemaakt , er wordt niet naar haar geluisterd. Hij wordt uitgescholden, bedreigd, er wordt geroddeld, spullen worden vernield of afgepakt, ze wordt opgewacht of achtervolgd. Het specifieke van pesten is gelegen in het  bedreigende en vooral systematische karakter. We spreken van pestgedrag als het daarnaast ook nog regelmatig gebeurt, waardoor de veiligheid van de omgeving van een kind wordt aangetast. De inzet van het pestgedrag is altijd macht door  intimidatie.

Op veel scholen is er een pestprotocol, hierin wordt vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van pesten. Door het protocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen leerkracht, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders. Deze vorm van samenwerken wordt de vijfsporenaanpak genoemd. Hierdoor ontstaat helderheid voor alle partijen. Helaas komt pesten evenveel voor op scholen die een pestprotocol hebben als op scholen die dat niet hebben.Hoe probeert men kinderen die gepest worden te helpen? Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worde en te worden geverifieerd.Men probeert de innerlijke weerstand van het kind te verbeteren door sociale vaardigheidstrainingen waarin het kind leert op andere manieren te reageren en zich zekerder van zichzelf te laten voelen, men leert het kind te onderzoeken waardoor het komt dat het gepest wordt en hoe het zichzelf beter kan leren verdedigen. Vaak helpen deze trainingen wel iets, maar hebben ze toch niet het gewenste effect en soms gebeurt het zelfs dat de gepeste kinderen zelf pesters worden.

Welke gevolgen van pesten vinden we bij kinderen? Vaak zullen kinderen niet zeggen dat ze gepest worden, omdat ze bedreigd worden als ze het vertellen. Toch kun je dan op een andere manier zien dat er iets aan de hand is.Karin (5) heeft al weken slaapproblemen. Ze moet nachtmerries hebben, denken haar ouders, want ze wordt herhaaldelijk schreeuwend wakker. De homeopaat hoort dat ze steeds banger wordt in het donker en dat het bedlampje de hele nacht aan blijft. Dit kan ook andere oorzaken hebben, maar de homeopaat is alert op zulke verschijnselen. Marijke (8) is weer in bed gaan plassen. Kees ( 10) heeft elke dag buikpijn voor hij naar school gaat, in de vakanties heeft hij er geen last van. Aaltje (12)klaagt over hoofdpijn op schooldagen en de ouders zijn al aan het onderzoeken geweest of ze niet ergens allergisch voor is. Maarten (14) heeft kennis gemaakt met de zoete roes van het blowen en verliest zich er steeds meer in, zo kun je aan de boze wereld ontsnappen. Dat doet Erwin (9) ook, maar dan op een andere manier: hij leest de hele dag en probeert zo in een ander leven, waar het vreedzaam en mooi is, te stappen.Johan (7) wordt thuis steeds vervelender tegen zijn jongere zusjes, hij slaat ze en pakt hun speelgoed af, terwijl ze altijd vriendschappelijk samen speelden.

Wanneer de kinderen wel vertellen wat er aan de hand is, krijgen ze volop welgemeende verklaringen (Eigenlijk is Bart een heel aardig kind, het moet iets in jouw gedrag zijn waardoor hij vreemd doet denk je niet?) of adviezen (Als ze je slaan moet je gewoon harder terugslaan! ) waar ze niet echt gelukkiger door worden.

Wat doet de homeopaat?
Ik probeer zo open mogelijk naar wat het kind vertelt te luisteren. Ik probeer me een totaalbeeld te vormen van wat er aan de hand is. Dan ga ik op zoek naar het homeopathisch medicijn dat aansluit bij de lichamelijke, emotionele en geestelijke symptomen.Ik geef het kind en de ouders een lijstje mee van aandachtspunten waar ze zelf op kunnen letten zodat ze daadwerkelijk kunnen zien wat al beter is of nog steeds niet goed gaat.En zo ontstaat er vaak binnen een paar maanden een weerbaarder en zelf verzekerder kind, dat beter in haar eigen kracht zit en zich meer bewust is van haar eigenwaarde.

Wanneer we over pesten praten leven we mee met het slachtoffer en proberen er alles aan te doen opdat het pesten ophoudt. Verontwaardigd wordt er gesproken over “ de dader die nu eens aangepakt moet worden”, over strenge straffen en geen tolerantie hebben voor zulke praktijken, maar wat doen we als naar voren komt dat een van onze kinderen niet gepest wordt, maar zelf een pester blijkt te zijn?
Als “zo iets doet mijn kind niet” niet waar blijkt te zijn? Je bent op school geroepen voor een gesprek, en zit tussen een zielig slachtoffertje en je eigen kind dat iemands spullen vernield blijkt te hebben, stelselmatig een ander kind treitert of zeer doet….wat voel je je dan ongelukkig! Wat moet je hier aan doen? Hoe ga je met het kind om? Hoe verander je zijn gedrag? Hoe kun je hem helpen?
Aangeraden wordt het kind een sociale vaardigheidstraining te laten volgen of naar een sportclub te sturen. Helaas blijkt dat veel gepest optreedt in bijvoorbeeld de kleedkamers van de sportvereniging, of op weg naar de training.Waarom doet een kind, jouw kind, zo iets?
Wat zijn de oorzaken van zulk gedrag?
Dat is een van de dingen waar ook de homeopaat achter probeert te komen. Niet om het kind een zielige vrijbrief mee te geven, waardoor ongewenst gedrag getolereerd wordt, maar om uit te vinden of we aan het probleem dat aan de basis van het pesten ligt iets kunnen doen.
De ouders van het kind kunnen aan het scheiden zijn, het kind voelt zich erg eenzaam na een verhuizing, er is een ernstige ziekte bij een broertje geconstateerd, zij voelt zich voortdurend buitengesloten of denkt dat zij alleen mee telt als zij zich groot en stoer voordoet, hij is bang dat hij dingen niet goed genoeg kan en gaat zichzelf een beetje overbluffen, zij moet altijd de oudste en dus de wijste zijn, maar voelt dat zelf helemaal niet….er zijn tal van redenen te verzinnen waardoor een kind bang of verdrietig is, zichzelf niet respecteert en een ander kind gebruikt om zich zelf sterker en beter te voelen.
Misschien plast ook de pester wel eens in bed, of kan niet slapen. Misschien heeft hij last van eczeem of wratten, reageert zij extreem op suiker of kleurstoffen, misschien gedraagt hij zich overactief of kan zij moeilijk tegen afwijkingen van vaste patronen.
Wat doet de homeopaat? 
Mijn werkwijze is dezelfde als die ik gebruik wanneer ik een pestslachtoffer als patient heb. Ik probeer zo open mogelijk naar wat het kind vertelt te luisteren. Ik probeer erachter te komen het vervelende gedrag begonnen is en of het kind altijd in een groepje pest, of een bondgenoot nodig heeft. Is het kind ergens bang voor? Of is het juist roekeloos en helemaal niet bang?
Ik probeer me een totaalbeeld te vormen van wat er aan de hand is. Dan ga ik op zoek naar het homeopathisch medicijn dat aansluit bij de lichamelijke, emotionele en geestelijke symptomen.
Ik geef het kind en de ouders een lijstje mee van aandachtspunten waar ze zelf op kunnen letten zodat ze daadwerkelijk kunnen zien wat al beter is of nog steeds niet goed gaat. Regelmatige evaluatie, via telefoon of e-mail of in een gesprek is van het grootste belang. Natuurlijk streven we naar: ze leefden nog lang en gelukkig, maar meestal gaan dingen stap je voor stapje beter en dan is het wel van belang te weten met welk stapje we bezig zijn. Op deze manier lukt het vaak een kind zijn zelfrespect terug te geven en te laten ervaren wat zijn eigen aandeel in gebeurtenissen is in plaats van steeds de schuld buiten zich zelf te willen plaatsen.
                                                                                                                                                                                                            naar boven

Verminderde vruchtbaarheid

In deze tijd waarin we heel veel te kiezen hebben wordt het moment om kinderen te krijgen vaak uitgesteld. Bij veel mannen en vrouwen komt toch vroeg of laat het oerverlangen naar kinderen boven. Soms komt een gewenste zwangerschap niet vanzelfsprekend tot stand. Dat is vaak het begin van een onzekere periode waarin hoop en teleurstelling elkaar afwisselen. Als de zwangerschap uitblijft gaan we ons na verloop van tijd zorgen maken.
Na een bezoek aan de huisarts volgt vaak een doorverwijzing naar een gynaecoloog of een infertiliteitkliniek. Daar wordt onderzoek gedaan naar de verminderde vruchtbaarheid van de vrouw en haar partner. Het blijkt dat verminderde vruchtbaarheid voorkomt bij 1 op de 6 paren. Voor 30 % ligt de oorzaak bij de man, voor 30 % ligt de oorzaak bij de vrouw, voor 30 % ligt de oorzaak bij beide partners en bij 10 % is de oorzaak onbekend. Dan kunnen in een reguliere behandeling verschillende trajecten worden ingezet.
-Vaak wordt begonnen met Ovulatie inductie. De ovulatie wordt met medicijnen (hormonen) gestimuleerd.
-Een volgende stap is KIE Kunstmatige inseminatie met zaad van de eigen partner. Het sperma van de partner (of donor:KID) wordt ingebracht in de schede van vrouw op het moment van de ovulatie (eisprong).
-Wanneer dit niet voldoende effect heeft, wordt het in het laboratorium voorbewerkte sperma van de partner direct in de baarmoeder van de vrouw ingebracht IUI
-Is ook dit niet geslaagd, dan kan men overgaan opIVF In-vitrofertilisatie (reageerbuisbevruchting), waarbij door middel van punctie eicellen bij de vrouw worden weggenomen. In het laboratorium vindt vervolgens bevruchting van de eicellen met het voorbewerkte sperma plaats, waarna meestal 2 bevruchte eicellen worden teruggeplaatst in de baarmoeder.
-Bij ICSI
Intra cytoplasmatische sperma injectie wordt in de laboratoriumfase een stap verder gegaan dan bij IVF door de zaadcel direct in de eicel te injecteren. Aan deze trajecten kleven vaak bezwaren. Er kunnen bijwerkingen bij de hormoonbehandelingen optreden, waardoor bijvoorbeeld sterke stemmingswisselingen kunnen plaatsvinden. De eierstokken worden over gestimuleerd, waardoor de kans op een meerling zwangerschap groot is. Er is veel spanning en onzekerheid waardoor de emotionele en fysieke belasting hoog is, dit kan zelfs een van de oorzaken vormen waardoor een zwangerschap niet tot stand komt.

Weinig mensen weten, dat er door een homeopathische behandeling een grote kans is dat er een einde komt aan de onvruchtbaarheid en zich een nieuw mensje melden kan. Zowel bij de man als bij de vrouw kunnen we in een homeopathisch consult vele aanknopingspunten vinden waar we met een middel op in kunnen gaan en zo de weerstand en conditie van beide partners kunnen verbeteren. Er is wel tijd voor nodig om op verschillende aspecten nader in te gaan.

Bij mannen kan er sprake zijn van
- Onvoldoende beweeglijkheid en kwaliteit van de zaadcellen
- Problemen met zaadlozing - Ziekte (complicaties Bof, Soa’s)
- Zaadbaltrauma’s 

Bij vrouwen vinden we vaak
 • Verouderde eierstokken ( veel vrouwen zijn al ouder dan 30 als ze zwanger proberen te raken)
 • Onregelmatige cyclus
 • Langdurig pilgebruik
 • Problemen van eileider of baarmoeder
 • Leefstijl (alcohol, roken)
 • Ziekte (Soa’s)
 • Stress/emoties
 • Familiaire belasting
Ook wanneer u kiest voor een behandeling in het ziekenhuis is het daarnaast toepassen van homeopathie de moeite waard. Door de homeopathische ondersteuning tijdens het traject voelt u zich evenwichtiger en kunt u de behandeling beter aan. Verminderde vruchtbaarheid leent zich niet voor zelfmedicatie. Ieders voorgeschiedenis is anders en er bestaat niet één en hetzelfde geneesmiddel voor deze problematiek. Uitgebreid consult met een deskundige homeopathische behandelaar is nodig om het juiste medicijn vast te stellen en we adviseren u om daarbij contact met uw huisarts te houden.Waterkristallen gefotografeerd door Masaru EmotoDYNAMISCH
Homeopathie en EFT
Trees Henschen

Borgweg 16
9914 PG ZEERIJP
Fenomenologie0596 57 19 79

Telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag  van 19 tot 20 uur 

treeshenschen@yahoo.com

Zorgverlener 90030840
Lid NVKH 01-1281
Giro 2814989, tnv M.T. Henschen, ZeerijpDynamisch NVKH