“Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid”

Albert Einstein

Voor welke ziekten
 

Niet de ziekte, maar de zieke
Met homeopathie behandelen we de gehele mens op zowel spiritueel, mentaal, emotioneel als lichamelijk niveau. Homeopathie is er op gericht het zelfgenezend vermogen van patiënten te versterken. In de homeopathie behandelen we niet de ziekte, maar de zieke. Homeopathie kan de meest uiteenlopende ziekten en kwalen genezen of verbeteren. Hoe vitaler de patiënt, hoe meer kans van slagen de behandeling heeft.
Een homeopathisch medicijn is een energetisch medicijn dat de levenskracht (in het oosten spreekt men van “chi”) van de mens prikkelt en zo tot genezing aanzet.                                                                                                                   Het uiteindelijke, hoogste doel van de homeopathische behandeling is u te helpen uw leven zo volledig mogelijk te leven zodat uw mentale, emotionele, spirituele, sociale en fysieke kwaliteiten het best tot hun recht komen.

Alleen oppervlakkige aandoeningen?
Vaak denken mensen dat homeopathie een geneeskunde is voor oppervlakkige aandoeningen, want voor echt serieuze klachten moet je toch bij de reguliere geneeskunde zijn.
Niets is minder waar! Homeopathie is in staat om zeer ernstige aandoeningen te genezen.

Ook in acute, levensbedreigende situaties kan er homeopathisch behandeld worden, maar in overleg met de regulier behandelend arts.
Bij ernstig verlopende virusinfecties bijvoorbeeld kan homeopathie een uitkomst bieden, omdat de mogelijkheden van de gewone geneeskunde hier veel beperkter zijn.

Tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd
Tijdens de zwangerschap zijn homeopathische middelen, mits door een deskundige voor geschreven, niet gevaarlijk. Integendeel, een homeopathische behandeling is bijna altijd bevorderlijk voor de moeder en haar nog ongeboren kindje.
Vaak voorkomende klachten zoals ochtendmisselijkheid, ijzertekort en bekkeninstabiliteit zijn goed te behandelen met homeopathie.
Er zijn een aantal homeopathische middelen voorhanden die het baringsproces bevorderen en gemakkelijker laten verlopen.
Als de baby geboren is zijn er vele mogelijkheden om moeder en kind te ondersteunen, b.v. bij moeilijkheden met de borstvoeding, lang aanhoudende vermoeidheid, darmkrampjes, tandjes krijgen en allerlei andere onverwachte problemen die u tegen kunt komen.

En wist u dat al heel wat paren die “onvruchtbaar” waren verklaard toch een kind konden krijgen dank zij de homeopathie?

Chronische ziekten
In het beginstadium van ernstige ziekten is het ziekteproces vaak nog te stoppen of te vertragen met homeopathie.

Homeopathie kan succesvol worden toe gepast zolang de klachten nog in een omkeerbaar stadium zijn en, als dat het geval is, indien er nog geen onomkeerbare weefselbeschadiging heeft plaats gevonden.
Zo is bijvoorbeeld een reumatisch ontstekingsproces aan de gewrichten in de regel gunstig te beïnvloeden met homeopathie, maar ernstige misvormingen aan de gewrichten bij chronische reumapatiënten zijn niet meer of nauwelijks nog te beïnvloeden, ook niet door homeopathie.

Voor veel mensen geldt dat ze pas naar een klassiek homeopaat gaan als ze uitgedokterd zijn bij de gangbare geneeskunde. Dat is jammer, want juist in het beginstadium van een ziekte kan door toepassing van homeopathie voorkomen worden dat een ernstiger ziektetoestand ontstaat.

De mogelijkheden bij zwaar degeneratieve ziekten zoals bijvoorbeeld kanker zijn beperkt en worden des te beperkter naarmate het ziekteproces verder is voortgeschreden. Een homeopathische behandeling is dan complementair en wordt vaak verricht in samenwerking met de betrokken specialist. Wel kan de homeopaat proberen het proces te vertragen en het lijden te verlichten en de patiënt helpen vrede in zichzelf te vinden om de ziekte en wat die met zijn leven doet te kunnen aanvaarden.

Acute ziekten
Het is niet zo dat homeopathie alleen geschikt is bij langdurige, chronische ziekten, waar de gangbare geneeskunde dikwijls weinig aan kan doen. De homeopathie kan voor deze zieken veel betekenen, maar hier ligt niet het enige werkterrein. Juist ook bij acute ziektebeelden zoals hevige hoest, middenoorontsteking, blaasontsteking, borstontsteking en sportblessures kan snel (soms binnen minuten, maar meestal binnen enige uren) verlichting worden gebracht door een homeopathisch middel.

Kinderen
Klachten die ik in mijn praktijk tot nu toe met succes heb kunnen behandelen:
* Koemelkallergie (en andere allergieën)
* Darmkrampjes
* Terugkerende oorontstekingen
* Chronische verkoudheid
* Slaapproblemen
* Huidproblemen
* CARA
* Moeheid
* Algemene groei- en ontwikkelingsstoornissen
* Hoofdpijn bij schoolgaande kinderen

Verder is er een gunstige invloed op veel emotionele en gedragsproblemen, zoals:
* Driftbuien
* Hyperactiviteit
* Aandachtsstoornissen
* Angsten
* Onzekerheid en faalangst
* Agressief gedrag
* Problemen na incest
* Problemen na mishandeling
* Langdurig verdriet

Kinderen, die in de regel een hoge vitaliteit hebben, reageren vaak snel en gunstig op homeopathie. Zie mijn stukje over de behandeling van kinderen op deze website: Kinderen

Vrouwen
Veel vrouwen ervaren in het dagelijks leven problemen rondom menstruatie, sexualiteit of zwangerschap. Specifieke vrouwenkwalen die vaak een relatie hebben met hormonale veranderingen. Al lijken veel van deze klachten op die van een ander, u ervaart ze op uw eigen manier. Daarom wil ik als klassiek homeopaat niet alleen over uw klachten weten, maar vooral: wie bent u? Want geen vrouw is hetzelfde. Zie mijn stukje over de behandeling van vrouwen op mijn website: Vrouwen.

Psychiatrische problemen
Mensen met een psychiatrisch ziektebeeld kunnen ook veel baat hebben bij homeopathie. Het is niet altijd eenvoudig het juiste homeopathische middel voor te schrijven, doordat veel patiënten gebruik moeten maken van medicijnen, waardoor het oorspronkelijk ziektebeeld minder duidelijk is en waardoor bijvoorbeeld bijwerkingen optreden die aanvankelijk niet bij de ziekte hoorden. Nooit wordt er echter in mijn praktijk zomaar gestopt met het innemen van anti-depressiva of anti-psychotica en indien de mogelijkheid daarvoor bestaat zal ik overleg plegen met de behandelend arts, psychiater of psycholoog.

 

  Dynamisch
Homeopathie EFT
Borgweg 16
9914 PG ZEERIJP
0596 57 19 79

Homeopathie EFT
Lancasterdreef 89
8251 TJ DRONTEN
0596 57 19 79


treeshenschen@yahoo.com

Zorgverlener 90030840
Lid NVKH 01-1281
Giro 2814989, tnv M.T.Henschen, Zeerijp

Telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 19 tot 20 uur 0596571979

Wanneer u mij niet kunt bereiken, kunt u inspreken op mijn voicemail, die ik dagelijks meerdere malen afluister. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Deze website is ontworpen door Desired Media (Noord Groningen)