“Het hoogste ideaal van genezen is een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid, of wel opheffing en vernietiging van de ziekte in haar gehele omvang, op de kortste, betrouwbaarste en onschadelijkste wijze, volgens goed begrijpelijke beweegredenen.”

Samuel Hahneman
Voor welke ziekten
 

Door het bestuderen van

  • beschreven vergiftigingsgevallen van een bepaalde stof,
  • de resultaten van geneesmiddelproeven van die stof op gezonde mensen (provings: elk homeopathisch medicijn is uitvoerig getest op proefpersonen) en
  • de genezingsgeschiedenissen na toediening van deze stof als homeopathisch medicijn

kunnen onderzoekers een beeld krijgen van alle symptomen die een middel in onverdunde vorm kan veroorzaken bij gezonde mensen maar in verdunde en gepotentieerde vorm kan genezen bij zieke mensen.

Dit beeld, dat wordt gevormd uit de lijst met symptomen, noemt men het geneesmiddelbeeld. Dat is het beeld waarnaar ik op zoek ben wanneer ik u tijdens het consult uitvoerig over van alles en nog wat vraag.

Aan de hand van dit geneesmiddelbeeld kies ik het passende medicijn: het similimum.

Meestal stuur ik u dat op in de vorm van globuli (kleine pilletjes melksuiker die zijn doordrenkt met de in alcohol opgeloste werkzame stof) of granuli, (heel kleine pilletjes melksuiker die doordrenkt zijn met de in alcohol opgeloste werkzame stof), die op hun beurt weer opgelost moeten worden in water.

WAT ZIT ER IN HET MEDICIJN?

In de envelop zitten een paar korreltjes en erop staat een Latijnse naam met een code, bv Cuprum Metallicum C12. Wat wordt daar mee bedoeld?

Homeopathische middelen worden gemaakt van materialen uit planten, dieren of mineralen.

Bij de bereiding van homeopathische middelen worden de oorspronkelijke stoffen eerst oplosbaar gemaakt. Bij een plant wordt er een aftreksel gemaakt door de plant in alcohol te leggen of door het sap er uit te persen. Metalen, zoals koper, zijn zo moeilijk in water oplosbaar, dat ze eerst in melksuiker moeten worden fijn gewreven, een proces dat uren in beslag kan nemen.

Zo verkrijgt men de oertinctuur of oerstof.

De Latijnse naam vertelt van welke stof men is uitgegaan. Cuprum Metallicum is de Latijnse naam voor koper.

De letter-cijfercombinatie achter de Latijnse naam geeft het aantal keren aan dat de oerstof is verdund en geschud.

Over het algemeen maken homeopaten in Nederland gebruik van drie verschillende soorten van bereiding:

D potenties

C potenties

LM of Q potenties

Bij D potenties (D = Decimaal = 10) neemt men een deel van de oerstof en verdunt die met 9 delen alcohol of water. Dan wordt er 10 keer geschud en het resultaat is de D1 oplossing (oplossing 1 : 10). Hiervan neemt men weer een deel, verdunt dit met 9 delen alcohol of water, schudt weer 10 keer en dan heeft men de D2 (oplossing 1 : 100). Zo gaat men door tot D30 of zelfs tot D200.

Bij C potenties (C = centimaal = 100) neemt men een deel van de oerstof en verdunt die met 99 delen alcohol of water. Dan wordt er 100 keer geschud en het resultaat is de C1 oplossing (oplossing 1 : 100). Hiervan neemt men weer een deel samen met 99 delen alcohol of water, dan schudt men 100 keer en zo ontstaat de C2 (oplossing 1 op 10.000). Zo gaat men door tot aan C30, C200, C1000 (ook wel M genoemd) en nog verder.

Bij LM of Q potenties ( Q = 50.000) gaat men uit van een C3 potentie. Daarna gaat men niet met 100, maar met een factor 50.000 verdunnen. LM1 is dan een verdunning van 1:1000.000 keer 50.000 = 50.000.000.000. Na iedere verdunning wordt bij deze potentiesoort steeds 100 keer geschud.

HET HOMEOPATHISCH MEDICIJN IS EEN ENERGETISCH MEDICIJN

Door dit lange bereidingsproces waarbij de oerstof voortdurend wordt verdund en geschud verdwijnen langzamerhand alle moleculen van de oorspronkelijke stof uit de oplossing.

Men heeft uitgerekend dat als er boven een bepaalde grens (het getal van Avogadro, een getal met 24 nullen) verdund wordt, er geen molecuul van de oorspronkelijke stof meer in de vloeistof aanwezig kan zijn. Dat wil zeggen dat er in D potenties hoger dan D24, in C potenties hoger dan C12 en in LM/Q potenties hoger dan LM4 niets meer van de oerstof aanwezig is. Wat er door het schudden vrij komt, is de energie van de oerstof. Die wordt als trilling  doorgegeven aan het water. De watermoleculen gaan zich volgens een van de stof afhankelijk patroon rangschikken.

De laatste jaren is er onderzoek gedaan door Dr. Ludwig naar de wisselwerking tussen water en levende organismen op het vlak van elektro-magnetische trillingen. Daarbij zijn water en lichaamsvloeistoffen onderzocht op de verschillende trillingen die daarin aanwezig zijn. Het hele spectrum van de aanwezige zogeheten trillingsfrequenties wordt daarbij in beeld gebracht: van zeer laag-frequente trillingen (zoals bijvoorbeeld het elektriciteitsnet van 50 trillingen per seconde – 50 Hertz - dat in ons water en ons bloed is aan te tonen) tot en met de zeer hoge frequenties van 10.000.000.000.000.000.000 trillingen per seconde. Iedere stof heeft een geheel eigen trillingspatroon, kenmerkend voor die stof. Een metaal, een pesticide of wat dan ook: aan het trillingspatroon is iedere stof te herkennen.

Door het proces van het schudden tussen de verdunningen door wordt deze rangschikking telkens in versterkte vorm als informatie aan het water doorgegeven.

Zo wordt niet de stof zelf, maar het energetisch patroon (de trillingsfrequentie)
ervan doorgegeven en versterkt.

Dit energiepatroon, deze informatie, stimuleert de Levenskracht van de patiënt om weer in evenwicht te komen, waardoor hij weer kan genezen.

Zo valt ook te verklaren dat een hogere potentie (die veel vaker geschud en verdund is) sterker en diepgaander werkt dan een lagere potentie.

Bijzonder interessant om in dit verband te lezen zijn de boeken (met prachtige foto’s) van Masaru Emoto, een Japanner die water bevroor en de aldus ontstane kristallen fotografeerde en zo ontdekte dat iedere stof, zelfs iedere gedachte water een andere vorm geeft.

Einstein stelde in zijn veldtheorie: ”We kunnen materie beschouwen als iets dat gevormd wordt door delen van de ruimte, waarin het energieveld extreem intens is.”

Wat er bij de bereiding van een homeopathisch middel gebeurt, is dat er een proces in werking wordt gezet, waarbij een dicht energieveld (materie) omgezet wordt in een lossere samenhang. Daardoor ontstaat een minder compact energieveld, dat in staat is het energieveld (de Levenskracht) van de mens te beïnvloeden.

  Dynamisch
Homeopathie EFT
Borgweg 16
9914 PG ZEERIJP
0596 57 19 79

Homeopathie EFT
Lancasterdreef 89
8251 TJ DRONTEN
0596 57 19 79


treeshenschen@yahoo.com

Zorgverlener 90030840
Lid NVKH 01-1281
Giro 2814989, tnv M.T.Henschen, Zeerijp

Telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 19 tot 20 uur 0596571979

Wanneer u mij niet kunt bereiken, kunt u inspreken op mijn voicemail, die ik dagelijks meerdere malen afluister. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Deze website is ontworpen door Desired Media (Noord Groningen)