Enkele maten rust is ook muziek

Burn out
 

In de homeopathie wordt ziekte gezien als een verstoring van het evenwicht tussen de organen en systemen van de mens. Dat evenwicht, die harmonie, wordt bepaald door een onzichtbare energie, de Dynamis ofwel de Levenskracht die het organisme doordringt en beheerst.
Volgens Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, is een mens opgebouwd uit een door de Levenskracht tot leven gebracht lichaam waarin een met denkkracht bedeelde geest woont.
Het werk van een homeopathisch medicijn is het stimuleren van de Levenskracht zoals die zich uit in de weerstandsreactie van de patiënt. Op deze manier versterkt de homeopaat de patiënt, maar verzwakt hij de ziekte.

BASISPRINCIPES VAN DE KLASSIEKE HOMEOPATHIE

 • Ieder mens beschikt over een zelfregulerend herstelvermogen.
 • Ieder mens is een uniek wezen en ieder mens heeft daarom een individueel, juist bij hem passend middel nodig.
 • De holistische mensvisie: De mens wordt niet  opgesplitst in allerlei onderdelen, maar wordt gezien als een eenheid van lichaam, geest en ziel, in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving.
 • In geval van ziekte is er sprake van een verstoring van de Dynamis, de Levenskracht.
 • Similia similibus curantur: het gelijksoortigheidprincipe.
 • Een giftige stof die bij gezonde mensen bepaalde ziektesymptomen opwekt, kan, mits verdund en geschud op de goede manier, soortgelijke symptomen bij zieke mensen juist genezen.  
 • De geneesmiddelen worden bereid door de uitgangsstof afwisselend te verdunnen en te schudden. Dit proces noemt men potentiëren.
 • De geneesmiddelen worden uitgetest op gezonde mensen.
 • De geneesmiddelen worden toegediend in de laagst mogelijke dosering.
 • De geneesmiddelen zijn gemaakt van één basisstof. Daarom spreken we van enkelvoudige middelen.

Omdat de klassiek homeopaat altijd uitgaat van het totaalbeeld van de klachten zijn burnoutpatiënten hier goed op hun plaats.
Aan zowel de lichamelijke als de emotionele als de geestelijke problemen wordt uitvoerig aandacht besteed en er wordt naar gestreefd ze in een samenhangend verband te plaatsen. Bovenal wordt de patiënt als individu gezien. Ieder heeft een burnout op zijn speciale, individuele manier.
Iemand kan een burnout hebben doordat hij het gevoel heeft alleen gewaardeerd te worden als hij presteert, een ander kan een burnout krijgen doordat hij het anderen voortdurend naar de zin wil maken, een derde persoon kan er domweg niet tegen om onder hoge druk te werken, weer een ander onderdrukt door overmatig werken relationele problemen of oud zeer, en zo zijn er vele oorzaken en achtergronden voor burnout te bedenken.

Bij de patiënten die ik tot nu toe met succes in vrij korte tijd heb kunnen behandelen heb ik als hoofdproblemen ervaren

 • het moeilijk kunnen stellen van de eigen grenzen
 • het niet meer in contact zijn met eigen diepste gevoelens en verlangens.

Naast de medicatie zijn gesprekken waarin de patiënt uitgenodigd wordt tot zelfreflectie de genezende factoren van een goede homeopathische behandeling.

In mijn behandelingen van het laatste jaar was EFT een belangrijk onderdeel. Deze nieuwe baanbrekende revolutionaire manier van genezen gaat er van uit dat de oorzaak van alle negatieve emoties gelegen is in een verstoring van het energiesysteem van het lichaam. Het uitgangspunt komt behoorlijk overeen met dat van de homeopathie, maar gebeurt in de vorm van een soort compacte acupressuur. Zie hierover mijn artikel over EFT op deze website.
De patiënten die genezen zijn kunnen hun burnout nu ervaren als een ontwikkelingsproces dat het uitgangspunt vormde voor een nieuwe, meer bezielde manier van leven en werken.

Lotgevallen van een aanvankelijke homeopathie-scepticus
.
 
Mijn naam is Iwan Wijkstra en ik ben 34 jaar. Tot 2002 was ik een fitte vent die alles aankon in het leven. Behulpzaam, sociaal, loyaal en invoelend en altijd op weg van de ene afspraak naar de andere. Tot ik op een dag HELEMAAL instortte en ze me van de snelweg moesten halen. Helemaal opgebrand luidde de diagnose. Zover doorgegaan tot de balans in het lichaam volledig en langdurig verstoord was.
Gedurende een jaar kon ik nauwelijks de trap op en af, was ik zo duizelig dat bukken om een kopje in de vaatwasser te zetten geen optie was en lezen en televisie kijken kon ik nog geen minuut volhouden.
Daarnaast plaste ik wit, was ik meer dan een half jaar aan de diarree, viel mijn haar uit, was mijn huid zo droog dat de schilfers erbij hingen en werd ik geplaagd door hevige spierpijnen.

Door intensieve begeleiding van een psychotherapeut (die me leerde dat ik in mijn jeugd mijn grenzen niet goed had leren kennen met als gevolg deze instorting op latere leeftijd) en een in vermoeidheidsklachten gespecialiseerde fysiotherapeut (die me heel voorzichtig weer met inspanningen leerde omgaan) ben ik er over een periode van nog eens een jaar weer enigszins bovenop gekomen.
Maar de laatste stap maken naar algeheel herstel lukte maar niet.
Dat is totdat ik Trees Henschen ontmoette. Het is haar gelukt samen met mij helder te krijgen waar de schoen bij mij, ondanks de goede begeleiding, nog steeds bij tijd en wijle wringt. Door daarop in te spelen met multidisciplinaire psychologische oefeningen en het toedienen van een homeopatisch middel dat de beschikbare energie beter over mijn lichaam verdeelt voel ik me nu meestentijds net zo goed als vroeger.

Ik kan iedereen die op de een of andere manier niet optimaal in zijn vel steekt en daar de vinger maar niet achter krijgt aanraden om eens een vrijblijvende afspraak met Trees te maken.

Iwan Wijkstra/voormalig burnoutpatiënt
 

 

 

  Dynamisch
Homeopathie EFT
Borgweg 16
9914 PG ZEERIJP
0596 57 19 79

Homeopathie EFT
Lancasterdreef 89
8251 TJ DRONTEN
0596 57 19 79


treeshenschen@yahoo.com

Zorgverlener 90030840
Lid NVKH 01-1281
Giro 2814989, tnv M.T.Henschen, Zeerijp

Telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 19 tot 20 uur 0596571979

Wanneer u mij niet kunt bereiken, kunt u inspreken op mijn voicemail, die ik dagelijks meerdere malen afluister. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Deze website is ontworpen door Desired Media (Noord Groningen)