"Het hart fluistert; luister goed."

Judy Freudberg

De homeopathische behandeling
.
 

Eerste consult

Een eerste consult duurt vaak anderhalf tot twee uur, deze tijd is nodig om in een persoonlijk gesprek een inventarisatie te maken van uw gezondheidstoestand.

Ik leg een beschrijving van de klachten vast en stel daarbij ook vragen over uiteenlopende zaken zoals voedingsgewoonten, slaappatroon, gevoeligheid voor temperaturen, angsten, traumatische gebeurtenissen uit uw verleden, de ziektegeschiedenis van uw familie, uw karaktereigenschappen, uw concentratievermogen enzovoort.

Ik analyseer deze verzamelde gegevens om tot een keuze van het geschikte middel te komen. Daarbij maak ik gebruik van het repertorium, het homeopathische naslagwerk dat u altijd op mijn tafel ziet liggen en u zult mij ook regelmatig in andere boeken zien bladeren. In de regel kan ik het middel binnen een paar dagen na onze ontmoeting opsturen.

Evaluatie

Van belang bij een homeopathische behandeling is de evaluatie van wat er gebeurt.

Om tot een zo goed mogelijk resultaat van het gebruik van het middel te komen observeren we samen nauwlettend wat er gebeurt en wat er verandert in uw gezondheidstoestand.

Zie hiervoor ook mijn uitvoerige instructies over de gebruiksaanwijziging voor het medicijn.

Enkele aandachtspunten hieruit:

Wanneer u het middel voor de eerste keer gebruikt, gaat u, nadat u het flesje met de oplossing heeft klaargemaakt, eerst een proefdosis innemen.

Binnen twee dagen nadat u die heeft ingenomen vertelt u mij per e-mail of per telefoon hoe u gereageerd heeft. Herhaal het middel niet voordat u met mij overlegd heeft.

Aan de hand van uw reactie op het middel bepaal ik hoe vaak u het middel het beste in kunt nemen om te bereiken dat het op een zachtzinnige maar ook op de snelste manier zijn werk kan doen.

Niet alleen het middel zelf, maar ook de dosering ervan wordt in de homeopathie persoonlijk aangepast. De ene mens kan dagelijks een dosis van een theelepel nodig hebben, terwijl een ander maar een keer in de week of een keer in de maand een paar druppeltjes hoeft te gebruiken. Als homeopaat moet ik daarom voortdurend alert en flexibel zijn en consequenties aan uw en mijn waarnemingen verbinden.

U helpt mij in mijn werk door zorgvuldig te observeren welke veranderingen er bij u zelf plaats vinden, dit op te schrijven en wekelijks aan mij door te geven via mail of telefoon. U ontvangt daarop van mij zo spoedig mogelijk een reactie.

Telefonisch spreekuur dagelijks van maandag tot donderdag van 7-8 uur ’s avonds, 0596 571979

E-mail: treeshenschen@yahoo.com

Reguliere middelen

Wanneer u reguliere medicijnen van uw huisarts gebruikt, gaat u gewoon met het innemen van deze middelen door. Als er door het gebruik van het homeopathische middel een verbetering in uw toestand is opgetreden, kunt u altijd nog met uw huisarts overleggen over vermindering of verandering van de medicijnen die u door hem voorgeschreven heeft gekregen. Ga niet zomaar op eigen houtje stoppen met het innemen van reguliere medicijnen. Dit kan gevaarlijk zijn en u kunt last krijgen van vervelende ontwenningsverschijnselen.

Nieuwe symptomen

Krijgt u tussen de consulten door last van een ander symptoom: zoals bv hoesten of verstopping, of iets anders dat u niet rechtstreeks in verband brengt met de klacht waarvoor u gekomen bent, neem dan NIET een homeopathisch of anthroposofisch middel van de drogist of iets uit uw eigen homeopathische EHBO doosje. Overleg met mij of er een ander acuut middel nodig is.

Vervolgconsult

Na ongeveer een maand vindt een vervolgconsult plaats. Dat duurt meestal korter dan het eerste. U kunt aanvullingen en toelichting geven op ons eerdere gesprek. We zetten samen alle waargenomen veranderingen op een rij en bekijken of het middel voldoende heeft gewerkt of dat er een andere potentie, dosering, of medicijn nodig is. Daarna geeft u weer wekelijks de veranderingen door en we zien elkaar na 4 tot 6 weken terug.

Duur van het genezingsproces

De duur van het genezingsproces is afhankelijk van de vitaliteit van u als patiënt en van de soort klachten die u hebt. Bij acute klachten van vitale patiënten kan de genezing soms binnen enkele uren plaats vinden, maar de behandeling kan ook wel een paar maanden, of soms zelfs jaren voortgezet worden op een steeds dieper niveau.

Homeopathie geneest van binnen naar buiten. Door het innemen van een homeopathisch medicijn worden eerst onderliggende mentale en emotionele “stress” -lagen, die vaak de aanleiding of oorzaak van een chronische ziekte vormen weggehaald. Vaak is er voordat de ziektesymptomen beginnen te verdwijnen een duidelijk gevoel van zich lekkerder, beter in zijn vel voelen. De levenskracht wordt versterkt, de weerstand wordt verhoogd en zo kan daarna de ziekte zelf uit het lichaam verdwijnen.

Levenskracht

Met homeopathie behandelen we de gehele mens op zowel spiritueel, mentaal, emotioneel als lichamelijk niveau.

Een homeopathisch medicijn is een energetisch medicijn dat de levenskracht (in het oosten spreekt men van “chi”) van de mens prikkelt en zo tot genezing aanzet, is in wezen dat hetzelfde principe dat aan acupunctuur ten grondslag ligt en dat we ook in EFT gebruiken.

Het uiteindelijke, hoogste doel van de homeopathische behandeling is u te helpen uw leven zo volledig mogelijk te leven zodat uw mentale, emotionele, spirituele, sociale en fysieke kwaliteiten het best tot hun recht komen.

In mijn praktijk kan als u dat wilt de homeopathische behandeling aangevuld worden  met Emotional Freedom Techniques.

In de homeopathie wordt er naar gestreefd het verstoorde evenwicht in de levenskracht te herstellen door inname van het passende medicijn.

Bij EFT wordt er van uitgegaan dat elke negatieve emotie veroorzaakt wordt door een verstoring van het energiesysteem. Door middel van aan acupressuur verwante technieken wordt getracht de verstoring te neutraliseren om de energie zo weer in evenwicht te brengen. Voor meer informatie hierover zie de pagina over EFT op mijn website.

Een combinatie van de twee verschillende benaderingen , die in wezen hetzelfde uitgangspunt, namelijk het herstellen van een verstoring in de balans  van het energiesysteem (EFT) of de balans in de Levenskracht (homeopathie) hebben, geeft vaak fantastische resultaten.

Daarnaast maak ik in mijn werk op uw verzoek ook gebruik van Bach Bloesemremedies, Lichtwesenessences en Quantum Touch.

 

 

  Dynamisch
Homeopathie EFT
Borgweg 16
9914 PG ZEERIJP
0596 57 19 79

Homeopathie EFT
Lancasterdreef 89
8251 TJ DRONTEN
0596 57 19 79


treeshenschen@yahoo.com

Zorgverlener 90030840
Lid NVKH 01-1281
Giro 2814989, tnv M.T.Henschen, Zeerijp

Telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 19 tot 20 uur 0596571979

Wanneer u mij niet kunt bereiken, kunt u inspreken op mijn voicemail, die ik dagelijks meerdere malen afluister. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Deze website is ontworpen door Desired Media (Noord Groningen)